Vim 64 bit 9.0.2175

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2175
6980877618670d7374e4981cd22ae0bca1b9f2a3df7cef7df0b333fe3a592287
zip