Vim 64 bit 9.0.2130

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2130
76d87e6bef5f83ed803db1c1ea76a372df1c320394c525f83ff9e7245a38fd95
zip