Vim 64 bit 9.0.2063

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2063
f216470d4cb1cbbd214facf586546ba0c13724a2b8fb81f5961b5b2c478cec0a
zip