Vim 64 bit 9.0.2026

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.2026
e6c7a0cfeaed89f3b20a4c6de040c74bb6314e09915d8b403a2940d018e63b7d
zip