Vim 64 bit 9.0.1984

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1984
3eced87c70dc52c5917d872323871942e486bdfa959a8a8c4298cdc89b3eff82
zip