Vim 64 bit 9.0.1968

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1968
b5d0591a136cd19bf00d13485acb11292b3a4d387924008c8add3ae66992378d
zip