Vim 64 bit 9.0.1927

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1927
12ab57682adabd267a98bfa7e476ae2ee2445cf23ea1022d3a37dd4eb3526e4b
zip