Vim 64 bit 9.0.1916

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1916
328a4e35a2b1727ad953c4a5ec4f295db1cf94eea52f16605a64e4cbc8482844
zip