Vim 64 bit 9.0.1910

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1910
417322965a2f7b639b0dfe85403bec457b1001f094ee31df64e6a58c386bf01e
zip