Vim 64 bit 9.0.1882

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1882
7c515be26d484d87f0d802410a4ec8449d0334e3f012d1672fcd83c012f754b5
zip