Vim 64 bit 9.0.1876

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1876
71d4c7f2635f20b89b39d5ca4e07a9374048297f22650b840f563e7a04b12844
zip