Vim 64 bit 9.0.1833

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1833
0e4f3f2801f41792d7da5afa7143b9dd68d2f5b943303068e680fc4af1b44307
zip