Vim 64 bit 9.0.1822

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1822
49af0a86315ac6949ea471eb96b06c1c0a1096700fbfa6fa7860571a241db2ec
zip