Vim 64 bit 9.0.1789

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1789
6ed7085dddbf42c8bbe6119623e32b5fb6f7362526b3727d63528631a7b79dec
zip