Vim 64 bit 9.0.1787

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1787
a2b97591f01d7a7e9dc566e7c7a80e18a7611962c57fd1212fc843334cb18c8b
zip