Vim 64 bit 9.0.1757

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1757
e864f8d3873342f96c5109cae7e0e040725006ce7d74ee4f9cbe06784ddab529
zip