Vim 64 bit 9.0.1671

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1671
509b1b348aab273be9879abae7446e95df2d0ca6d8834adc2de35581b89db2c6
zip