Vim 64 bit 9.0.1665

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1665
77e9e1fdcce8dad24404aadfe9f6b530bb73cf27b98e9bc96d443e011128b659
zip