Vim 64 bit 9.0.1627

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1627
e72b582280660331bc7608b11da57f57e9d7c318f0d10cbcdd8471e4ad93efa8
zip