Vim 64 bit 9.0.1616

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1616
830d3599203d25d8164794ea6c2320dd07b56dbad46ca815d281dfdb5c1c7bd8
zip