Vim 64 bit 9.0.1613

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1613
ebe8735b1790f2aa0b57cea9d7357be117b2b071c996aa384ea2dee2c66959b5
zip