Vim 64 bit 9.0.1599

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1599
ed1c2a2e482079293fc93456a18ccd7aa3af0f80dbde6b15449422cff0ea9595
zip