Vim 64 bit 9.0.1579

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1579
446fedd9c423b47420e061c872a0cf90faf0796b187f9bc811c56798117d70c3
zip