Vim 64 bit 9.0.1576

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1576
7ca6692063c7bb5a6b09d579e5ddbfdbd3434d0cb449257c1cc443c49f198f95
zip