Vim 64 bit 9.0.1553

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1553
1969240139597bb32fa15603f7dd194ad9e0a23714af90d81fb166527721d8c2
zip