Vim 64 bit 9.0.1544

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1544
a819a179f88f3bb2edc0303339208c7c43cc5572a0fa0c2ac7ab9dedce73b0b0
zip