Vim 64 bit 9.0.1536

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1536
7b611070724edc3af149210c7109a20f3066c56d7b402ffd74a14ce4b42e407e
zip