Vim 64 bit 9.0.1528

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1528
881c6fd0810fa009d27c9488c2158406e38608dd962c7e126d7b4072cdfaa879
zip