Vim 64 bit 9.0.1496

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1496
d9d221a14a065ccb494f3fcb3cb6e07ea22e5f165c3498a1340c57419ed2b989
zip