Vim 64 bit 9.0.1479

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1479
03720ef71ce675e8be279db451aec2da09a8a399acc56c35f361fb9676f841c5
zip