Vim 64 bit 9.0.1474

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1474
9165ed4ef048d165cd4d71dce300d91ce0268e889f9e1431a9cf5703de0761f0
zip