Vim 64 bit 9.0.1471

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1471
74d905179a7ac81dc539bc2f83f9149656c91872c97d961fc0f7ad5f0b979030
zip