Vim 64 bit 9.0.1469

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1469
3cf401f00acfa343bd7597dd0a663bd5487d64dee1912ed6f7e06c8c8d366fcd
zip