Vim 64 bit 9.0.1456

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1456
a80f76f049b17e275e658fdc33730612e227ca327f1cca22d76b7266729225b0
zip