Vim 64 bit 9.0.1447

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1447
e8d5c12dcc7f105f7df14376f47b521316d05551bc2f3ac60bf997370ff4e49e
zip