Vim 64 bit 9.0.1324

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1324
9294def2f6437225f98b1a7b4ce43e6f1312692b43429fa998512ee8808884d3
zip