Vim 64 bit 9.0.1314

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1314
22664c7a9561afe5de2938bce30bcc96ebb3d3bffee2156ca4479069c81d8b78
zip