Vim 64 bit 9.0.1306

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1306
ed632990481c6b89aef49414625e6a2cc5c3b9bbdd2d02fe06b83b12a338390b
zip