Vim 64 bit 9.0.1291

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1291
cb30b405aceefd02dcf4a416fe406e9ca867047666155dd24cd7a87ffdaf6a47
zip