Vim 64 bit 9.0.1251

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1251
897789376c9f06811f3caf43bc4e72379a2213a505efd3b08af64cd3c094fe6f
zip