Vim 64 bit 9.0.1221

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1221
0c2561a7920da668f560989d17f123ea0f62d909e934903c9d9e5a861cb1d83c
zip