Vim 64 bit 9.0.1174

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1174
708930bc0af37d723c22cce9521988fb20e13caa123193407fb58eba6c2dd64a
zip