Vim 64 bit 9.0.1167

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1167
bb75fcbe5f9f919f5e686e92c83555e00508dbad24910fa092472a24014d542b
zip