Vim 64 bit 9.0.1153

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1153
82514cbeff757bb95357b555974c57806c666fa9d4a915c86d18f1da38eeb38f
zip