Vim 64 bit 9.0.1151

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1151
cb3e2ae144ffad845b71347c4942b21c1efbce645bcdfec463f70de85212baa0
zip