Vim 64 bit 9.0.1107

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1107
63430b0c691ad664c17f1a2a6ac0639b0828c19e12ed99e62c2f7d16950bc409
zip