Vim 64 bit 9.0.1092

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1092
4bcda0b1078d1d973d993305fd94010fb2b7d5fae4afcf6f9086458398cf49c8
zip