Vim 64 bit 9.0.1054

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1054
fc58502e0979b25af31f962843ef8f6cbe5f999c53eaf4ac616881d94d8ac57b
zip