Vim 64 bit 9.0.1046

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1046
fe0e65d170c89bb2ac04e8fc6546049dc66fe5dcb4b03cb7646d12f594d54ce5
zip