Vim 64 bit 9.0.1026

org.vim.Vim64
n/a

text editor

kw: gvim, vi x86_64

9.0.1026
2494e252a0db3c8fa23ca8855a622670d7f2317f56974f0684901cf11fbb07a0
zip